Kursy

Szkolenia na motor ( KAT. AM, A1 , A2, A )

Ośrodek Szkolenia Kierowców "START" organizuje szkolenia na prawo jazdy kategorii AM ( od 14 lat), A1 (od 16 lat ), A2 (od 18 lat)  oraz  A ( od 24 lat ) WYJĄTEK: dla osób posiadających conajmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2 wymagany wiek dla kat. A (20 lat).
Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii ( w tym 4 godz. z zakresu I-ej pomocy ) oraz 20 godzin praktycznych. Szkolenie dla kat. A1 odbywa się na motocyklu YAMAHA YBR 125 , dla kat. A2 na motocyklu HONDA CBF 500 oraz kat. A na motocyklu YAMAHA XJ6N. Szkolenie praktyczne obejmuje naukę na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu miejskim.

Szkolenia na samochód osobowy ( PRAWO JAZDY KAT. B )

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Start" prowadzi szkolenia na prawo jazy kategorii B (samochód osobowy ). Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii ( w tym 4 godziny z pierwszej pomocy ) oraz 30 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy. Nasz kursant ma możliwość wyboru instruktora oraz ustalenia dogodnych dla siebie terminów oraz godzin szkolenia.Doświadczona i profesjonalna kadra instruktorów sprawia , że nabycie nawyków cechujących dobrego kierowcę jest konsekwencją szkolenia praktycznego, w czasie którego stosowane są metody gwarantujące szybkie opanowanie zadań na placu. Szkolenie można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.
Do egzaminu państwowego można przystąpić na 1 miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia.

Szkolenia na prawo jazdy kat. A+B

 Ośrodek Szkolenia Kierowców " START " organizuje szkolenia na prawo jazdy kat. A+B. Szkolenie obejmuje 20 godzin teorii oraz 50 godzin praktycznych ( 20 godz. dla kategorii A oraz 30 godzin dla kategorii B ). Szkolenie na kat. A odbywa się na motocyklu YAMAHA SR 250 ( kursant ma do wyboru jeden z trzech motocykli ). Nasz kursant ma możliwość wyboru instruktora oraz ustalenia dogodnych dla siebie terminów i godzin jazdy.

Szkolenie na prawo jazdy kat. B+E

Ośrodek Szkolenia Kierowców " START" prowadzi kursy na prawo jazdy kat.B+E.Kategoria B+E pozwala na kierowanie pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1t, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5 t ( ciągnik z przyczepą ). Szkolenie obejmuje 15 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy. Kursant ma możliwość wyboru dogodnych dla siebie pór oraz terminów szkolenia.

Szkolenia na samochód ciężarowy ( PRAWO JAZDY KAT. C )

Ośrodek szkolenia kierowców "Start" prowadzi szkolenia na prawo jazy kategorii C. Szkolenie obejmuje 20 godzin teorii oraz 30 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy. Szkolenie praktyczne obejmuje ćwiczenia na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu miejskim. Kursant ma możliwość ustalenia dogodnych dla siebie terminów oraz godzin szkolenia. Doświadczona i profesjonalna kadra instruktorów sprawia , że nabycie nawyków cechujących dobrego kierowcę jest konsekwencją szkolenia praktycznego, w czasie którego stosowane są metody gwarantujące szybkie opanowanie zadań na placu.

Szkolenia na samochód ciężarowy z przyczepą ( PRAWO JAZDY KAT. C+E )

Szkolenie na prawo jazdy kat. C+E obejmuje 25 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy. Ćwiczenia prowadzone są na dwóch , niezależnych placach manewrowych ,wyłączonych z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, co umożliwia perfekcyjne wykonanie każdego z zadań przewidzianych na egzaminie państwowym oraz w ruchu miejskim. Każdy kursant ma możliwość ustalenia dogodnych dla siebie terminów oraz pór szkolenia.

Szkolenie na autobus ( PRAWO JAZDY KAT. D )

Ośrodek Szkolenia Kierowców " START" prowadzi szkolenia na autobus. Szkolenie obejmuje 20 godzin teorii oraz 40 ( dla osób posiadających kat. C ) lub 60 (dla osób posiadających kat.B ) godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy. Kursant ma możliwość ustalenia dogodnych dla siebie terminów oraz pór szkolenia.

Kwalifikacja wstępna-szkolenie internetowe

Kwalifikację wstępną oraz kwalifikację wstępną uzupełniającą dla kierowców prawa jazdy kat. D,DE,D1,D1E, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r oraz dla kierowców  prawa jazdy kat.  C,CE,C1,C1E ,którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r.Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć (1 godzina = 60 minut )w tym :

-część podstawowa 195 godzin zajęć teoretycznych

- część specjalistyczna 65 godzin zajęć teoretycznych

- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

- 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych ( na płycie poślizgowej lub na symulatorze jazdy )

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca - szkolenie internetowe

Kwalifikację wstępną uzupełniajacą zobowiązany jest ukończyć kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym w zakresie przewozu osób i rzeczy. Kwalifikację wstępną oraz kwalifikację wstępną uzupełniajacą dla kierowców prawa jazdy kat. D,DE,D!,D1E, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r oraz dla kierowców prawa jazdy kat. C,CE,C1,C1E, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r.Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć( 1 godzina =60 minut ), w tym:

- 65 godzin zajęc teoretycznych

- 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe dla kierowców posiadajacych prawa jazdy kat. D,D+E,D1,D1+E, które uzyskały prawo jazdy w okresie  od
1 stycznia 2006r. do 10 września 2008r.  są obowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia 10.09.2013r. Następne szkolenia okresowe odbywają sie co 5 lat.

Szkolenie okresowe dla kierowców posiadajacych prawo jazdy kat. C, C+E,C1,C1+E, które uzyskały prawo jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2005r. są obowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do 10.09.2013r. Następne szkolenia okresowe odbywają się co 5 lat.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych ( 1 godzina = 60 minut ), w tym :

- 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego

- 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio do poszczególnych grup prawa jazdy